Redacția

Redacția

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat pe 1 februarie 2023 situațiile statistice privind evoluția mediului de afaceri pentru anul 2022. Conform datelor, se înregistrează o dinamică negativă a mediului antreprenorial.

Astfel, numărul suspendărilor în anul 2022 a crescut cu 20.58% față de 2021 de la 13.020 la 15.700, numărul dizolvărilor în anul 2022 a crescut cu 24.21% față de anul 2021 de la 31.655 la 39.320, numărul radierilor în anul 2022 a crescut cu 10.08% față de anul 2021 de la 66.897 la 73.639, numărul insolvențelor în anul 2022 a crescut cu 8.22 % față de anul 2021 de la 6.144 la 6.649.

Pe de altă parte, ritmul de creștere al firmelor nou înființate este unul moderat, în anul 2022 înmatriculându-se cu 3.04% mai multe firme vs. anul 2021 (de la 148.294 la 152.809).

„Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, în anul 2022, cea mai mare creștere procentuală a insolvențelor s-a înregistrat în următoarele județe: Buzău (70.10%), Tulcea (64.29%) și Vaslui (57.50%). Top 3 al județelor care au înregistrat o dinamică pozitivă (o scădere a numărului de insolvențe) sunt reprezentate de Gorj (-45.90%), Botoșani (-35%) și Vâlcea (-32,89%). În ceea ce privește numărul dizolvărilor, cea mai mare creștere procentuală s-a înregistrat în Caraș-Severin (65.45%), Giurgiu (65.04%) și Vaslui (62.44%), top 3 al județelor care au înregistrat o dinamică pozitivă (o scădere a numărului de dizolvări) fiind Ialomița (-10.82%), Vâlcea (-0.40%) și Vrancea (0.19%)”, se menționează într-un document CNIPMMR remis la redacție.

Conform precizărilor lui Florin Jianu, președinte CNIPMMR, numărul firmelor nou înființate în anul 2022 vs 2021 este sub potențialul de creștere al acestora.

„Trebuie să ținem cont de climiatul antreprenorial dupa 2 ani de pandemie și unul de război în Ucraina. Creșterea oficială a numărului de insolvențe și dizolvări în rândul companiilor, conform datelor ONRC (care relevă doar o parte din numărul real de companii închise și care nu au înregistrat oficial încetarea activității), ne arată necesitatea introducerii unui nou program de stimulare a antreprenorilor de tipul Romania Start-up Revolution și, complementar, introducerea de instrumente financiare adecvate pentru întreprinderile mature în scopul creșterii competitivității și tranziției către noile tendințe tehnologice. Anul 2023 trebuie să fie anul relansării economice, iar aceste programe suport trebuie să vină într-un ecosistem antreprenorial stabil economic și legislativ, nemodificarea Codului Fiscal fiind o condiție necesară pentru asigurarea predictibilității planurilor de afaceri”, a conchis Jianu.Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, specialiștii I.N.H.G.A. au instituit codul galben pentru mai multe râuri.

Bazinele hidrografice vizate de experții institutului sunt:
• Bega – bazinul situat în amonte de stația hidrometrică Chizătău (judeţul Timiş);
• Pogăniş – bazinul situat în amonte de acumularea Cadar Duboz (judeţul Caraş Severin);
• Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş);
• Caraş, (judeţul Caraş Severin).
Conform specialiștilor INHGA, codul galben este valabil începând de vineri, 3 februarie, ora 23:00, până duminică, 5 februarie, ora 12:00.

„Menționăm că în urma precipitaţiilor prognozate, propagării şi cedării apei din stratul de zăpadă, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie. De asemenea există riscul producerii de viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate. Deoarece există riscul creșterii rapide a nivelului apei, recomandăm vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații”, au conchis experții.Executivul de la Bruxelles a aprobat notificarea Ministerului Finanțelor cu privire la prelungirea programului IMM INVEST PLUS și a componentelor IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu majorarea plafoanelor pentru ajutoare de stat acordate sub forma de garanții pentru împrumuturi și granturi.

Aplicația programului este deschisă, beneficiarii eligibili ai programului IMM INVEST PLUS se pot înscrie accesând portalul www.imminvest.ro.

Prin prelungirea perioadei de emitere de garanții până la 31.12. 2023, Guvernul României va majora plafonul total al programului IMM INVEST PLUS la 20.250.000.000 lei, echivalentul în lei a 4.110.340.000 de euro, iar numărul maxim de beneficiari se va ridica la 26.708 beneficiari.

Pragurile valorice ale ajutorului de stat, constituit din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate pe toată perioada de valabilitate a creditului şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru o perioadă de 12 luni de la acordarea creditului, au fost majorate până la 2.000.000 euro pe întreprindere/UAT-uri, până la 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și până la 300.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.

Alte modificări importante ale programului, în ediția 2023, se referă la:

• companiile start-up pot aplica pe toate componentele programului: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST și GARANT CONSTRUCT;
• completarea categoriilor de beneficiari pentru componentele AGRO IMM INVEST și RURAL INVEST cu grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;
• eliminarea condiției ca sediul principal şi/sau secundar al beneficiarului care aplică pe componenta IMM PROD să fie situat în zona urbană.

Schema de ajutor de stat atașată programului IMM INVEST PLUS facilitează accesul la finanțare pentru diferite categorii de beneficiari, care pot accesa credite cu garanții de stat, cu dobânzi subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni și cu costuri aferente comisionului de risc și a comisionului de administrare, subvenționate din bugetul Ministerului Finanțelor, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate.

Valoarea maximă a unei finanțări poate ajunge la 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și până la 5 milioane pentru capital de lucru, iar garanția de stat poate acoperi până la 90% din valoarea împrumutului. Durata maximă a creditelor va fi de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Programul IMM INVEST PLUS se adresează tuturor categoriilor de IMM-uri, intreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, start-up-urilor și Unităților Administrativ Teritoriale pe componenta GARANT CONSTRUCT.

Scurta prezentare a programului IMM INVEST PLUS

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up-urilor, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up-urilor, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de:
1. IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură
2. Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

IMM INVEST ROMÂNIA este principalul program guvernamental lansat încă de la debutul pandemiei COVID 19, în data de 24 aprilie 2020, fiind dedicat întreprinderilor mici și mijlocii pentru a le asigura accesul la credite bancare cu garanții de stat și costuri de finanțare subvenționate.

Bilanțul celor trei ani de implementare a IMM INVEST înregistrează circa 65.000 de garanții acordate, in valoare de peste 41 miliarde lei, care au susținut credite de peste 48 miliarde. În urma acestei injecții de capital în economie, peste un milion de locuri de muncă au fost salvate.

Valoarea garanțiilor acordate în anul 2020 reprezintă 28,4% din valoarea tuturor garanțiilor acordate de FNGCIMM în 18 ani activitate desfășurată în perioada 2002 – 2019.
În anul 2020, numărul garanțiilor acordate s-a dublat comparativ cu anul precedent, iar valoric creșterea a fost de 349%, programul IMM INVEST având o contribuție majoră la această creștere.

Decizia CE nr. C(2023) 6579 /26.01.2023 este publică și poate fi consultată pe larg accesînd link-ul https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_1055The Alliance for Agriculture and Cooperation, which brings together the organizations LAPAR, the National Federation PRO AGRO, UNCSV, and the APPR Forum, organized a press conference on Friday, January 27th, 2023 at 11:00 in the Auditorium of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences "Gheorghe Ionescu-Sişeşti" (ASAS) in Bucharest.

The main purpose of the conference was to defend Romania's right - as an EU Member State - to issue emergency authorizations for the temporary use of neonicotinoid insecticides under the European Regulation implementing the Framework Regulation on the placing of pesticides on the market.

What do we want to achieve? The Alliance for Agriculture and Cooperation calls on the Government of Romania and the Ministry of Agriculture and Rural Development to take all necessary steps to ensure that Romania can continue to use the seed treatment with neonicotinoid insecticides (based on Art. 53 of Regulation (EC) 1107/2009) until the crop protection industry brings to market another molecule that provides at least the same efficacy as neonicotinoids against soil pests specific to the Black Sea basin.

Why do we want this? Because Romania is the first producer of sunflower and maize and the third producer of seeds for these crops in the EU. If farmers lose the right to effectively protect their fields, they will no longer be able to cultivate these two important crops, which would spell economic disaster for the Romanian agricultural sector and, implicitly, will jeopardize the food security of its export partners within and outside the EU.

Under these conditions, it is essential to ensure the availability of neonicotinoid seed treatment in the toolbox to be employed when the Economic Damage Threshold (EDT) is reached. Crop rotation alone cannot keep pest populations under control and plant protection products have a scientifically recognized role in Integrated Pest and Disease Management (IPM).

We therefore strongly support the use of neonicotinoids in Romanian agriculture. At the same time, during this meeting, the Alliance highlighted the fact that Romania has specific pedoclimatic conditions that differ from those of most EU countries, and therefore the agricultural technologies used here are different from those used elsewhere. At the same time, it was emphasized that Romanian farmers are actively also looking for solutions to reduce their environmental footprint and to meet the ambitious ecological standards and societal expectations proposed EU-wide.

As farmers, we have expressed and continue to express our concern for ensuring food security in Romania, and also in the EU. Romanian agricultural producers are proudly part of the big family of European farming organizations and ought to defend the resilience of their businesses in the EU economic market.

After this event, we believe that the Romanian State, through all its institutions, must take a firm position in defending the interests of its farming industry, and the European institutions, when proposing environmental policies, must take into account regional specificities, including those of Romania, the 5th largest country in terms of agricultural utilized area, after France, Spain, Germany and Poland - and equal to Italy.

The Alliance for Agriculture and Cooperation, on behalf of the four organizations, hopes that, by organizing this event, has succeeded in highlighting the importance of the approach undertaken. At t,e same time, in full transparency and commitment, it appeals to consumers, the general public, and the authorities to join this initiative, to support the activity of Romanian farmers, and to strengthen Romania's position as a steady supplier of safe, quality food.

În intervalul 10:00- 15:00 al lunii decembrie 2022, un procent de 78% dintre clienții celui mai mare jucător de pe piața comerțului online din România, respectiv 61% dintre clienții acestuia din Ungaria și 72% dintre bulgari au plasat comenzi „cu precădere de pe telefonul mobil”.

Potrivit unui recent comunicat de presă primit la redacție, „clienții din România, Bulgaria și Ungaria au profitat de oferte inclusiv în pauzele de la serviciu pentru a-și comanda produsele de sărbători online”. Cel puțin asta relevă rezultatele unei analize realizată de eMAG în rândul celor „peste opt milioane de clienți pe care îi are în regiune, după încheierea sezonului de shopping de iarnă”.

Cu privire la pregătirile pentru sărbători, clienții din Bulgaria au fost cei mai grăbiți, iar ziua în care au plasat cele mai multe comenzi a fost 6 decembrie 2022. Și clienții din Ungaria au vrut să elimine orice stres legat de cumpărături, astfel că cea mai aglomerată zi de shopping a fost 12 decembrie.

„În România, (...) aceștia au plasat comenzile mai târziu, cele mai multe numeroase înregistrându-se cu șase zile înainte de Crăciun”, se precizează în documentul de presă.

Clienții din toate cele trei țări au putut opta pentru cumpărături atât din oferta comerciantului online, cât și a sellerilor din Marketplace, astfel că peste 22.000 de selleri care vând pe această platformă au înregistrat comenzi în luna decembrie în cel puțin una dintre cele trei țări. Mai bine de 2.200 dintre acești selleri au avut comenzi și dintr-o altă țară decât cea de rezidență. Totodată, peste 220.000 de comenzi din oferta sellerilor au fost livrate de comerciant, direct din hubul logistic de la Joița, prin serviciul de Fulfilment.

„Sezonul cumpărăturilor de iarnă a reconfirmat faptul că, indiferent că vorbim despre clienții din România sau despre cei din Bulgaria sau Ungaria, cu toții preferă soluțiile de shopping care le simplifică viața. Ofertele speciale, livrarea rapidă și mobilitatea sunt comune celor 8 milioane de clienți ai noștri care au ales să cumpere de pe eMAG produse din toate categoriile, de la cadouri pentru cei apropiați până la băuturi sau produse pentru curățenia casei. Aceștia au profitat și de prețurile bune pe care le-au găsit în campaniile de reduceri, dar și de gama variată, alegând dintr-un singur loc, toate articolele de care au avut nevoie,” a declarat Irina Pencea, Chief Marketing Officer al companiei citate mai sus.

Cea mai complexă comandă, în valoare de 60.499 de lei, a fost plasată din România și a cuprins 285 de produse din categorii precum: băuturi, îngrijire personală și machiaj, hrană uscată, produse de îngrijire a casei, produse de igienă, un aparat electrocasnic mare, un parfum și un aparat electrocasnic mic. Din Ungaria a fost plasată o comandă cuprinzând 50 de produse cu o valoare de 46.622 de lei și a inclus băuturi, cărți și articole de divertisment, hrană uscată, textile pentru casă, produse de igienă, articole de birotică, jucării, articole sportive. Cea mai mare comandă din Bulgaria a cuprins 38 de produse în valoare de 23.105 de lei și a inclus îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte pentru bărbați, genți și accesorii.

Cautari Emag

 

Studii internaționale recente relevă că dacă de la vârsta de 2 ani sau chiar mai devreme, copiii cu autism încep un program intensiv de terapie ABA, de 20 – 30 de ore săptămânal, timp de doi ani fără întrerupere, se pot obține rezultate semnificative. Astfel, 50% dintre copiii cu autism pot fi recuperați dacă beneficiază de terapie intensivă în primii ani de viață.

Până la 30% dintre copii vor fi complet independenți, iar simptomele autismului dispar, 20% vor fi independenți și vor avea o viață normală, dar vor necesita îndrumare și consiliere deoarece vor avea oarecare dificultăți de adaptare la diferite situații sociale, comportamente ciudate, dificultăți de comunicare și menținere a relațiilor cu ceilalți. Dar restul de aproximativ 50% dintre copiii cu autism vor deveni adulți care au nevoie de suport din partea familiei.

„Dacă pentru copii există soluții de recuperare, pentru cei care nu au făcut terapie la vârste fragede iar acum sunt adulți este tardiv să vorbim despre recuperarea completă. Însă, pot avea o viață ușoară, cu susținerea specialiștilor și a societății. În condițiile actuale din România, majoritatea adulților cu TSA nu pot avea joburi sau termina studiile. Pentru ei, am creat Institutul Autism Voice, sub umbrela caruia am pus bazele primelor programe de recuperare 3600, adaptate pentru această categorie de tineri și adolescenți”, spune Anca Dumitrescu, președinte Autism Voice.

Institutul Autism Voice a luat naștere în noiembrie 2022, din dorința de a ajuta toate persoanele afectate de tulburările din spectrul autist din România. Peste 40 de tineri sunt deja înscriși în programele de terapie dezvoltate de Institut - Life Autism, Social Skills Training și ABA Next Step.

„Institutul Autism Voice este un centru multidisciplinar de recuperare și cercetare a autismului, ce reunește într-un singur loc toate resursele necesare pentru recuperarea persoanelor afectate de TSA. Astfel, putem ajuta direct mai multe familii, dar și să facem cercetarea și strângerea datelor necesare pentru dezvoltarea unor politici și strategii naționale pe termen lung. Pentru anul 2023, ne dorim să ajutăm cel puțin 100 de adolescenți și adulți cu TSA. Pentru ei nu existau programe specializate, mulți stau acasă lângă părintele care le oferă îngrijire zilnică, fiind uitați de sistemul terapeutic și social. Abia îi vedem pe stradă, la un restaurant, sau făcând lucrurile simple care se cuvin oricărui adolescent sau adult, care aduc normalitate și bucurie în viață. Atât prin intermediul asociației, cât și al Institutului, putem susține terapia copiilor fie în proporție de 100%, fie 50%, alături de parteneri companii, sponsori și donatori, care cred, alături de noi, că orice copil are dreptul la viață funcțională și la o voce proprie, puternică”, a menționat Nicoleta Mariana Orlea, director de fundraising Autism Voice.

• 43% dintre beneficiarii asociației au peste 8 ani;
• Majoritatea beneficiarilor sunt copii care au început terapia încă de la 2 ani;
• Terapia intensivă din primii 2 ani pentru recuperarea semnificativă a unui copil poate costa familiile până la 40.000 Euro (pentru un program de 4 ore/zi de terapie);
• 70 de specialiști lucrează pentru Asociația Autism Voice și Institutul Autism Voice.

Asociația Autism Voice a reușit, în 2022, să ofere terapie gratuită sau decontată parțial pentru 400 de familii ai căror copii suferă de tulburări din spectrul autist. Alte 350 de familii au fost sprijinite prin proiecte specifice.Cu prilejul împlinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), eveniment crucial din istoria poporului nostru, împlinire a unui ideal istoric încununat la Bucureşti prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Ţării Românești, Patriarhia Română a pregătit un program prin care punctează aniversar acest important eveniment.

Astfel, marţi, 24 ianuarie 2023, în Ziua Unirii Principatelor Române, începând cu ora 09:30, va fi săvârşită Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. Vor fi pomeniţi Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropoliţii Nifon Rusailă al Ţării Româneşti şi Sofronie Miclescu al Moldovei, precum şi toţi cei care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Române. La ora 11:00 va fi oficiată slujba de Te-Deum în Catedrala Patriarhală, urmată de cuvântul ierarhului slujitor.

Conform Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale şi Hotărârii Sfântului Sinod nr. 6.312/2022, ceremonialul religios va fi săvârşit de clerici, iar depunerile de coroane la monumente vor fi făcute de către autorităţile civile şi militare.

După încheierea transmisiunii slujbei, Televiziunea TRINITAS va difuza comunicările științifice ale Academiei Române şi Patriarhiei Române privind Unirea Principatelor Române, comunicări înregistrate în ziua de joi, 19 ianuarie 2023, la Palatul Patriarhiei.

În ziua de 24 ianuarie 2022, ierarhii, preoţii şi diaconii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de TE DEUM în toate bisericile din Patriarhia Română. La sfârșitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut.

Aniversarea Unirii Principatelor Române şi comemorarea celor care au contribuit la realizarea acesteia constituie un act solemn care menţine aprinsă candela unităţii şi demnităţii noastre naţionale.Programul expozițional pe anul 2023 al ROMEXPO se deschide cu Târgul de Turism al României - ediția de primăvară. Evenimentul se desfășoară în perioada 23 – 26 februarie, în pavilionul B2 al Centrului Expozițional.

#TTR2023 – manifestarea reper din industria turismului - promovează cele mai noi și interesante oferte turistice din țară și străinătate. Companiile înscrise până la această dată au pregătit reduceri de până la 50% pentru destinațiile populare, dar au și promoții speciale la vacanțe de lux.

Dacă ai în portofoliu oferte pentru vacanțe de Mărțișor, sejururi sau circuite pentru Paște la cele mai bune prețuri sau reduceri considerabile la destinațiile de vară, atunci nu ai voie să ratezi ocazia de a participa ca expozant la #TTR2023. Mai sunt doar câteva locuri disponibile. Contactează echipa de organizare pentru cel mai avantajos pachet de participare pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Nu ratați ediția de primăvară a Târgului de Turism al României. Vă așteptăm la ROMEXPO să planificăm împreună vacanța de vis. PROGRAM DE VIZITARE 23 - 25.02.2023: în intervalul orar 10:00 – 18:00, 26.02.2023: în intervalul orar 10:00 – 16:00. www.targuldeturism.ro”, se precizează într-un comunicat de presă.

 

În demersul său continuu de digitalizare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat AFIR Info, aplicația gratuită realizată pentru telefonul mobil, pentru o comunicare cât mai facilă și rapidă cu solicitanții și cu beneficiarii investițiilor finanțate.

AFIR se află și de data aceasta în avangarda digitalizării actului administrativ, iar faptul că o instituție care gestionează fondurile europene atât de necesare dezvoltării mediului rural românesc oferă o aplicație dedicată pentru comunicarea cu publicul său arată preocuparea noastră pentru performanță și pentru rezultate. Această aplicație face parte din noua noastră abordare de a informa prin instrumentele pe care oameni le folosesc cel mai frecvent. Interacțiunea umană rămâne importantă, vom continua să avem și contact direct cu publicul, dar a utiliza instrumente digitale înseamnă eficiență și, de ce nu, costuri mult mai reduse pentru noi și beneficiari. Noua aplicație mobilă AFIR Info a venit din nevoia firească de a fi mai aproape de solicitanții și beneficiarii noștri cu care trebuie să avem un parteneriat permanent”, a precizat George Chiriță, Directorul general al AFIR.

Prin intermediul aplicației AFIR Info sunt disponibile cele mai noi și importante informații despre accesarea fondurilor europene gestionate de către AFIR, cele mai noi anunțuri privind lansarea sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanțare, precum și fondurile aferente submăsurii respective și data limita de depunere.

De asemenea, solicitanții și beneficiarii au acces la statusul cererilor de finanțare și al cererilor de plată depuse la AFIR, au la îndemână Rapoartele de selecție a cererilor de finanțare depuse la AFIR sau firmele care oferă servicii de consultanță și de proiectare, precum și recenzii publice ale acestora.

Aplicația este intuitivă și ușor de folosit, utilizatorii își pot crea cont, prin introducerea adresei de e-mail și a parolei personale. În acest fel, vor avea permanent acces la date precum: Cererile de finanțare, profilul firmei de consultanță, ultimele comunicate de presă, ultimele informații de interes public privind FEADR și AFIR”, se mai menționează în documentul de presă.

Totodată, AFIR Info oferă o nouă experiență privind relațiile cu publicul prin modulele de comunicare care sunt facile și intuitive. Utilizatorul poate selecta din aplicație județul sau regiunea și pentru a avea acces imediat la datele de contact ale Oficiului județean sau ale Centrului Regional de care aparțin solicitanții sau beneficiarii noștri.

Aplicația poate fi descărcată din magazinele on-line ale principalelor sisteme de operare mobile: Google Play (AFIR info – Aplicații pe Google Play) și App Store (AFIR Info).

AFIR Info este o aplicație oferită gratuit, prima de acest gen la nivelul instituțiilor publice centrale care gestionează fonduri europene, pe care o dorim cât mai utilă. Toți cei interesați să ne trimită sugestii, opinii sau observații privind aplicația mobilă au la dispoziție adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Rețetele de economisire” este denumirea celei mai recente campanii de marketing derulate de Kaufland România, reprezentând un răspuns la nevoia clienților de a se bucura de un coș mai avantajos.

Campania dezvoltă mai multe mecanisme promoționale și își invită clienții să achiziționeze un coș „atât de ieftin”.

„Rețetele de economisire” sunt soluțiile Kaufland propuse clienților de-a lungul timpului pentru a susține bugetul acestora. Eticheta galbenă, la peste 3500 de produse, aplicația Kaufland Card – cu promoțiile personalizate și reducerile săptămânale sunt cele mai cunoscute „rețete” alăturându-li-se acum și „Tombola de economisire” – loteria publicitară care oferă peste 6000 de premii, în valoare totală de 5.000.000 lei.

Structurată în 8 etape, loteria publicitară presupune înscrierea, prin intermediul bonului fiscal, în baza achiziției a minimum 3 produse diferite din paginile cu ramă roșie sau albastră, semnalizate cu titlul „Rețetele de economisire”, din revista săptămânală, cu ajutorul căreia Kaufland își ajută clienții să își plătească facturile la electricitate și căldură.

Contextul actual ne cere să fim alături de clienții noștri printr-o sumă de soluții concrete pentru a se bucura de un coș atât de ieftin. Începutul de an, dar nu numai, reprezintă un moment de maximă importanță atât în business, cât și în viața clienților noștri, pe care îl putem parcurge cu succes doar împreună. Derulăm prin intermediul campaniei 360, „Rețetele de economisire”, atât în România, cât și în Republica Moldova, mai multe mecanisme promoționale menite să vină în sprijinul clienților cu cele mai avantajoase oferte și game de produse și servicii, adaptate oricărei nevoi”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România și Republica Moldova.

Desfășurată până pe 28 februarie, campania de marketing, „Rețetele de economisire” va beneficia de o amplă comunicare a mesajelor în revista săptămânală Kaufland, radio și TV, în magazine, OOH și în mediul digital.

Regulamentul campaniei și mai multe detalii sunt disponibile de www.kaufland.ro/noutati/reteteledeeconomisire. Varianta digitală a cardului – Kaufland Card digital poate fi accesată prin intermediul aplicației mobile Kaufland – Oferte și noutăți care poate fi descărcată gratuit atât din App Store, cât și de pe Google Play.

Pagina 1 din 9
HWP5Red animated arrow down

youtube

Parteneriate

Logo Smartfert

 

knsdrift

Afilieri

MediaSind

 

LMP2019

smart pol