Afişez elemetele după tag: puieti forestieri

În campania de împăduriri din această toamnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva (RNP - Romsilva) va planta circa 3,6 milioane de puieți forestieri și va regenera 2.506 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, din care 1.452 hectare prin regenerări naturale și 1.054 hectare prin lucrări de împăduriri.

De asemenea, în cursul campaniei de împăduriri de toamnă, vor fi efectuate completări curente pe 362 hectare fond forestier și lucrări de refaceri pe 330 hectare fond forestier proprietatea publică a statului.

Șantierele de împăduriri din campania de toamnă sunt concentrate, în cea mai mare parte, în zone de câmpie din sudul țării și zone din lunca și Delta Dunării, unde au fost realizate anterior lucrări mecanizate de pregătirea terenului.

Campania de împăduriri de toamnă a debutat mai târziu față de anii anteriori datorită condițiilor meteorologice, respectiv temperaturi ridicate și seceta prelungită, care au amânat începerea lucrărilor de împăduriri până în ultima decadă a lunii noiembrie. Astfel, în prima săptămână de la debutul campaniei de împăduriri de toamnă au fost realizate lucrări de împăduriri pe circa 100 de hectare.

„Reamintim că în cursul campaniei de împăduriri de primăvară, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a regenerat 10.953 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, 7.737 hectare prin regenerări naturale și 3.216 hectare prin lucrări de împăduriri, în cursul lucrărilor de împăduriri, completări și refaceri fiind plantați 21,45 milioane de puieți forestieri produși în pepinierele silvice proprii,” se menționează într-un comunicat de presă recent.

Programul anual de regenerare a fondului forestier de stat administrat de RNP - Romsilva, în cele două campanii de împăduriri, de primăvară și de toamnă, prevede regenerarea a 13.076 de hectare fond forestier, 8.893 hectare prin regenerări naturale și 4.183 hectare prin regenerări artificiale, lucrări de completări curente în plantații pe 2.368 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe 826 hectare, pentru toate lucrările fiind alocat un buget de 220,4 milioane lei.

În ultimii cinci ani, RNP - Romsilva a regenerat 72.545 hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului, din care 48.217 hectare prin regenerări naturale și 24.328 hectare prin lucrări de împăduriri, plantând 132,9 milioane de puieți forestieri.

RNP - Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.Publicat în Comunicate

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a plantat 26,4 milioane de puieți forestieri în fondul forestier proprietatea publică a statului, în cele două campanii de împăduriri, de primăvară și de toamnă, derulate în anul 2022.

„În total, în fondul forestier proprietatea publică a statului, au fost regenerate 15.637 hectare, din care 10.798 hectare prin regenerări naturale și 4.839 hectare prin regenerări artificiale, adică prin lucrări de împăduriri. Programul de regenerare a pădurilor de stat a fost depășit anul trecut cu 11,2%, fiind regenerate suplimentar 1.580 hectare, față de programul anual de regenerare a pădurilor de stat. De asemenea, au fost efectuate lucrări de completări curente pe 2.031 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor calamitate pe alte 352 de hectare. La acestea se adaugă 3,6 milioane de puieți forestieri plantați și 1.604 hectare păduri regenerate în fondul forestier aflat în alte forme de proprietate, pentru care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva asigură servicii silvice, pe baze contractuale. Pentru regenerarea pădurilor de stat, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a cheltuit anul trecut 167,3 milioane lei”, se menționează într-un comunicat de presă.

În ultimii cinci ani, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 72.545 hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului, din care 48.217 hectare prin regenerări naturale și 24.328 hectare prin lucrări de împăduriri, plantând 132,9 milioane de puieți forestieri. De asemenea, în același interval de timp, au fost efectuate lucrări de completări pe 10.552 hectare și de refaceri ale plantațiilor calamitate pe 1.562 hectare.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naționale, precum și 12 herghelii de stat.
Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.Publicat în Comunicate

Aproximativ 275.000 de hectare de fond forestier, proprietatea publică a statului, au fost împădurite cu aproape două miliarde de puieţi forestieri de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, din 1991 şi până în prezent, conform datelor publicate de Regie.

„Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva contribuie la creşterea suprafeţei fondului forestier naţional prin acordarea de prioritate la achiziţia de terenuri agricole destinate împăduririi, transmiterii terenurilor lipsite de potenţial agricol administrate de Agenţia Domeniilor Statului, tot pentru a fi împădurite, dar şi prin înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie. Ca administrator al fondului forestier proprietatea publică a statului, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are obligaţia, conform Codului Silvic, să contribuie la realizarea Programului Naţional de Împădurire, prin achiziţia de terenuri, în numele statului, în vederea împăduririi (...) Romsilva a împădurit, de la înfiinţarea sa în anul 1991 până în prezent, circa 275 mii hectare fond forestier proprietatea publică a statului, plantând în cursul acţiunilor de împădurire aproximativ 2.000.000.000 de puieţi forestieri”, se precizează într-un comunicat de presă al Romsilva, transmis vineri, 11 octombrie 2019.

Totodată, în intervalul 1991 - 2019, RNP - Romsilva a împădurit 24.087 hectare terenuri degradate, fiind folosiţi în acest scop circa 120 de milioane de puieţi forestieri.

Reprezentanţii Regiei precizează că se va acorda, în continuare, prioritate achiziţionării de terenuri agricole destinate împăduririi, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 118/2010, care reglementează cumpărarea terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietatea publică a statului.

Totodată, Romsilva urmează să încheie un protocol de colaborare cu Agenţia Domeniilor Statului pentru identificarea terenurilor cu destinaţie agricolă, dar lipsite de potenţial agricol, şi transmiterii acestora în proprietatea publică a statului şi în administrarea instituţiei, pentru a fi împădurite.

Estimările specialiştilor Administraţiei Domeniilor Statului şi Romsilva arată că sunt eligibile, într-o primă etapă, 1.900 de hectare lipsite de potenţial agricol care pot fi împădurite. Toate aceste terenuri vor fi împădurite cu puieţi forestieri produşi în pepinierele silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor.

Potrivit sursei citate, suprafaţa fondului forestier va creşte şi prin înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, prin planificarea în această toamnă a unor lucrări pe circa 65 de hectare, care se vor adăuga celor 45 de hectare perdele forestiere înfiinţate în ultimii ani.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează 3,136 milioane de hectare de fond forestier proprietatea publică a statului şi asigură servicii silvice pentru 1,126 milioane de hectare de fond forestier aflat în alte forme de proprietate.

Publicat în Economic
HWP5Red animated arrow down

youtube

Parteneriate

Logo Smartfert

 

knsdrift

Afilieri

 LMP2019

smart pol