Surse și Resurse

Surse și Resurse

În campania de împăduriri din această toamnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva (RNP - Romsilva) va planta circa 3,6 milioane de puieți forestieri și va regenera 2.506 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, din care 1.452 hectare prin regenerări naturale și 1.054 hectare prin lucrări de împăduriri.

De asemenea, în cursul campaniei de împăduriri de toamnă, vor fi efectuate completări curente pe 362 hectare fond forestier și lucrări de refaceri pe 330 hectare fond forestier proprietatea publică a statului.

Șantierele de împăduriri din campania de toamnă sunt concentrate, în cea mai mare parte, în zone de câmpie din sudul țării și zone din lunca și Delta Dunării, unde au fost realizate anterior lucrări mecanizate de pregătirea terenului.

Campania de împăduriri de toamnă a debutat mai târziu față de anii anteriori datorită condițiilor meteorologice, respectiv temperaturi ridicate și seceta prelungită, care au amânat începerea lucrărilor de împăduriri până în ultima decadă a lunii noiembrie. Astfel, în prima săptămână de la debutul campaniei de împăduriri de toamnă au fost realizate lucrări de împăduriri pe circa 100 de hectare.

„Reamintim că în cursul campaniei de împăduriri de primăvară, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a regenerat 10.953 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, 7.737 hectare prin regenerări naturale și 3.216 hectare prin lucrări de împăduriri, în cursul lucrărilor de împăduriri, completări și refaceri fiind plantați 21,45 milioane de puieți forestieri produși în pepinierele silvice proprii,” se menționează într-un comunicat de presă recent.

Programul anual de regenerare a fondului forestier de stat administrat de RNP - Romsilva, în cele două campanii de împăduriri, de primăvară și de toamnă, prevede regenerarea a 13.076 de hectare fond forestier, 8.893 hectare prin regenerări naturale și 4.183 hectare prin regenerări artificiale, lucrări de completări curente în plantații pe 2.368 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe 826 hectare, pentru toate lucrările fiind alocat un buget de 220,4 milioane lei.

În ultimii cinci ani, RNP - Romsilva a regenerat 72.545 hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului, din care 48.217 hectare prin regenerări naturale și 24.328 hectare prin lucrări de împăduriri, plantând 132,9 milioane de puieți forestieri.

RNP - Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.Restructurarea creditelor a fost principala rezolvare găsită de consumatori și bănci în urma negocierilor desfășurate în acest an în cadrul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). De la începutul anului, peste 2.640 de consumatori au solicitat o negociere cu băncile și IFN-urile în cadrul CSALB. Principalele probleme pe care le-au semnalat au fost legate de dificultățile întâmpinate în plata ratelor.

Majoritatea dintre cele 680 de negocieri purtate de la începutul anului au avut drept rezolvare restructurarea și reeșalonarea creditelor, diminuarea soldului, reducerea dobânzilor și ștergerea datoriilor generate de întârzierile la plată. Soluțiile negociate prin intermediul conciliatorilor CSALB au avut ca principal obiectiv reducerea ratelor lunare și ajustarea contractelor de credit la situațiile financiare din prezent ale consumatorilor. CSALB are cel mai mare număr de cereri și de dosare de negociere înregistrate într-un an, de la începutul activitații (2016).

De altfel, restructurarea și reeșalonarea creditelor a fost, împreună cu refinanțările, principala opțiune de rezolvare a problemelor identificată de consumatori (33%), potrivit sondajului CURS realizat în vara anului 2023, la cererea CSALB.

Cum au formulat consumatorii cererile către BĂNCI? Ce au obținut?

Valentina Ailincăi, Bacău: „Solicit ajutor pentru eșalonarea ratei creditului și invoc motive medicale cu un grad ridicat de gravitate. Am solicitat ajutor din partea companiei de asigurări, dar suma oferită de aceasta este infimă în raport cu dificultățile financiare cu care ne confruntăm. Totodată, în cadrul aceluiași credit, girantul solicită retragerea lui din credit deoarece nu mai face parte din familie și va părăsi țara în perioada următoare”.

Soluție dată de conciliatorul Dragoș Gheorghe și acceptată de părți: „Banca renunță la dobânzile restante calculate/actualizate până la data implementării hotărârii, în valoare de 2.400 de lei. Datoria va fi restructurată prin consolidarea celor două contracte de credit în unul singur. Dobânda va fi diminuată și noului sold i se va percepe o dobândă fixă de 6%. Dobânzile anterioare pentru cele două credite erau de 8,9%, respectiv 26%. Perioada de creditare va fi majorată la 84 de luni. Coplătitorul curent nu poate fi exclus din credit, iar pentru această solicitare nu s-a găsit o rezolvare”.

Valentina Ailincăi: „Nu s-a rezolvat chiar tot, dar sunt mulțumită. Mi-a prelungit perioada și în loc de două rate la un credit și un card de cumpărături, de aproape 2.000 de lei, acum am o singură rată de 650 de lei. Creditul era de nevoi personale, dar cu copii la facultate și probleme medicale care necesită tratament lunar, nu mai puteam plăti. Problema nu era că nu vreau să plătesc, dar m-am îmbolnăvit, iar cheltuielile au crescut. Rămâneam mereu cu ratele în urmă și mă împrumutam ca să plătim. Aproximativ 2 luni a durat totul în cadrul CSALB. A mers ușor și fără niciun efort din partea noastră.”

Cum au formulat consumatorii cererile către IFN-uri? Ce au obținut?

Dragoș Man, Bihor: „Am contractat în 2007 un credit ipotecar pentru suma de 63.000 CHF. Solicit sprijin în negocierea cu IFN-ul în vederea găsirii unei soluții amiabile pentru ușurarea poverii financiare căreia îmi este din ce în ce mai greu să-i fac față. Dacă la data încheierii contractului, valoarea împrumutată era echivalentul a 38 mii euro, în acest moment este echivalentul a 43 mii euro, după 15 ani de plată. Soluția la care m-am gândit ar fi o reducere a soldului cu 35%. Totodată, aș dori și rambursarea comisionului de acordare a creditului în valoare de 1.270 CHF.”

Soluție dată de conciliatorul Vasile Nemeș și acceptată de părți: „Comerciantul acordă consumatorului remiterea (ștergerea) parțială de datorie, în procent de 20%, aferentă contractului de credit. Diferența rămasă în urma ștergerii parțiale urmând a fi rambursată conform prevederilor contractuale, în rate lunare, până la expirarea perioadei contractuale.”

Dragoș Man: „Am solicitat o reducere a soldului cu 30-35% și în final am obținut 20% după 6-7 schimburi de mailuri. Cam într-o lună a fost totul gata, eu am mai scăzut din pretenții, ei au mai crescut suma propusă inițial și ne-am înțeles. Conciliatorul a făcut o treabă excelentă și am simțit că nu am mai fost eu singur în dialog cu banca, ci am fost reprezentat de o instituție. Parcă raportul s-a echilibrat și asta m-a bucurat. Am ales la început să apelez la un avocat, dar nu a reușit să obțină ceva de la bancă, motiv pentru care am încheiat colaborarea cu el. Apoi am apelat eu direct la CSALB, știam de Centru de la Grupul clienților cu credite în CHF. La final, CSALB a fost un “avocat” mai bun decat avocatul.”

Alte cazuri soluționate în cadrul CSALB

Consumatoarea V.P. din Buzău: ”Contract în curs cu banca, întârziere de plată 3 rate. Nu am job de 6 luni, iar firma soțului încasează greu facturile. Rog înțelegere pentru întârzieri. Practic, de un an plătesc lună de lună, dar am rămas cu restanțele. Solicit o reeșalonare și micșorarea ratelor. Menționez că în curând, am promisiune de angajare în domeniul vânzări-agribusiness, cu salariu peste medie.”

Soluție dată de conciliatorul Valentin Cocean și acceptată de părți: Se va proceda la restructurarea creditului acordat consumatoarei în sensul includerii sumelor restante în soldul creditului, prelungirea duratei contractului și acordarea unei perioade de grație de 6 luni în care consumatoarea va plăti o rată lunară de 50 lei. După perioada de grație rata va fi de 866 lei. Creditul rezultat va avea o perioadă de rambursare de 120 de luni și o dobândă fixă de 7%.

Consumatoarea V.E din Ialomița: „Din cauza creșterii generalizate a prețurilor, am o rată la bancă pe care nu reușesc să o achit. Fac față cu greu ratelor pe care nu le achit integral de mai mult timp (...)”.

Soluție dată de conciliatorul Cosmin Vasile și acceptată de părți: „Comerciantul și consumatoarea acceptă restructurarea creanței, cu menținerea costurilor inițiale care sunt în favoarea clientei și majorând perioada de creditare conform opțiunii alese, la 36 de luni, cu o rată lunară de aproximativ 555 de lei. Pentru a putea beneficia de această soluție, la data semnării noului contract de credit, consumatoarea va achita din surse proprii restanțele curente (aprox. 700 lei), precum și costurile aferente restructurarii (aprox. 150 lei).”

Consumatorul B.M. din Vâlcea: „În anul 2007 am achiziționat un apartament în valoare de 60.000 Euro,. Creditul a fost contractat în franci elvețieni. Rata pe care o plătesc acum este 547 CHF, în jur de 2.700 lei. Menționez că am adresat o cerere de reducere a ratei. Banca nu mi-a dat un răspuns oficial, dar angajații băncii mi-au spus că având în vedere veniturile familiei, nu este cazul de un ajutor financiar.”

Soluție dată de conciliatorul Corneliu Mușat și acceptată de părți: „IFN remite parțial datoria și reduce soldulului obligațiilor aferente contractului de credit cu 15% din valoarea curentă a obligațiilor, creditul urmând a fi derulat în continuare pe un grafic de rambursare ajustat la noua valoare a principalului datorat.”

Consumatorul M.R. din București: „Mă aflu într-o situație financiară dificilă, după ce în 2022 am apelat la IFN pentru câteva credite, fără a mă gândi că voi ajunge în imposibilitatea de a le achita. Problemele au continuat anul acesta, mai ales după ce am fost concediat. Fiind în perioada de probă, contractul de muncă mi-a fost desfăcut fără preaviz. Solicit o amânare a plății ratelor, fără a se aplica dobânzi penalizatoare.”

Soluție dată de conciliatorul Corneliu Mușat și acceptată de părți: „În legătură cu solicitările consumatorului față de contractul de credit pentru nevoi personale se propune părților soluționarea litigiului prin eșalonarea debitului actual în cuantum de 4.090 lei în 10 rate lunare a 409 RON, nemaifiind calculate penalități suplimentare la această sumă.”

Potrivit precizărilor lui Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naționale a României în cadrul CSALB, prin intermediul acestui demers s-a dorit parafrazarea cât mai fidelă a cererilor pe care consumatorii le-au adresat CSALB, precum și modul în care sunt redactate hotărârile în urma negocierilor intermediate de conciliatorii CSALB. Și asta din două motive: pentru a arăta că cererile de negociere sunt scrise într-un limbaj simplu și este la îndemâna oricui întâmpină dificultăți în plata ratelor să intre în dialog cu banca și să preîntâmpine agravarea situației financiare în care se află. Un al doilea motiv este pentru a evidenția varietatea de situații cu care oamenii se pot confrunta, dar și a soluțiilor care pot fi găsite în cadrul concilierilor.

„Din fericire, în cele 680 de cazuri din acest an, băncile, IFN-urile (într-o mult mai mică măsură) și consumatorii au găsit rezolvări prin intermediul CSALB, iar oamenii au depășit momentele financiare dificile în care s-au aflat. Aceste lucruri arată că instituțiile de credit au venit în sprijinul consumatorilor, dar și faptul că asistăm la o creștere a nivelului de educație financiară în rândul populației. Oamenii acționează mai repede atunci când întâmpină greutăți, se informează și intră mai des în dialog cu banca sau cu IFN-ul. CSALB este una dintre aceste modalități de dialog, prin conciliere, și ne bucurăm că soluționarea amiabilă este accesată de tot mai mulți consumatori și bănci. Sunt semne ale sănătății financiare de care societatea românească dă dovadă în prezent,” a conchis acesta.În perioada 9 – 12 noiembrie, ROMEXPO a organizat Târgul de Turism al României – ediția de toamnă. Peste 10.350 de pasionați de călătorii au ajuns în Centrul Expozițional în căutarea vacanței de vis.

Evenimentul a promovat cele mai accesibile oferte la destinații din întreaga lume și a înregistrat un grad de internaționalizare de 43%, fiind prezente firme din Austria, Bosnia, Bulgaria, Egipt, Emiratele Arabe, Franța, Grecia, România, Serbia, Turcia și Ungaria.

107 companii expozante - agenții de turism, tour-operatori, instituții care promovează zonele turistice din România și organizatori de circuite locale și internaționale – au prezentat cele mai frumoase și accesibile vacanțe și sejururi, precum și pachete turistice reduse chiar și la jumătate de preț.

Ca la fiecare ediție, târgul de la ROMEXPO a reprezentat un real punct de atracție pentru cei care caută cele mai bune ponturi de călătorie și vor să scape de stresul organizarii unei vacanțe.

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, cele mai căutate destinații turistice din România au fost Bucovina și Maramureș, iar cele mai dorite vacanțe exotice din străinătate au fost Thailanda, Mauritius, Bali și Maldive. Un mare interes au stârnit și circuitele culturale în țările nordice și escapadele pentru grupuri mici în locuri inaccesibile turismului de masă.

La Târgul de Turism al României, vizitatorii au găsit oferte speciale la vacanțe all inclusive, dar și sejururi de lux la prețuri pe măsură. Aceștia au putut achiziționa o vacanță de 7 nopți în Egipt, la hotel de 4*, cu 3 mese, cu prețul începând de la 1.600 de lei/persoană sau un sejur de 7 nopți în Maldive, cu zbor și cazare într-o vilă plutitoare de 5*, cu un preț începând de la 40.000 de euro/persoană.

Cine și-a dorit să petreacă Revelionul în Dubai, a găsit la #TTRII2023 o vacanță de 7 zile, la un hotel de 5*, cu zbor și mic dejun inclus, la un preț începând de la 700 de euro/persoană.

Discount-uri de până la 30% au fost și pentru vacanțele de iarnă la ski în România, Bulgaria, Austria, Elveția sau Italia și de până la 40% la city break-uri în Roma, Paris, Veneția, Barcelona, Milano, Londra sau Amsterdam.

Cei mai mulți vizitatori au venit la Târgul de Turism al României să-și rezerve din timp concediul de vară pentru anul viitor. Aceștia au beneficiat de un discount de până la 50% pentru sejururile pe litoralul din România, Bulgaria, Croația, Turcia, Grecia, Egipt, Spania și chiar Italia.

Fie că ești reprezentantul unei companii cu activitate în domeniul turismului sau un vizitator dornic să descopere lumea, ROMEXPO te invită la următoarea ediția a Târgului de Turism al României, în perioada 15 – 18 februarie 2024.

Mai bine de 60% dintre respondenții celui mai recent sondaj bestjobs au declarat că au participat la cel puțin un interviu de angajare anul acesta, iar alți 20% au în plan să meargă la interviuri în perioada următoare.

Potrivit unui comunicat de presă remis la redacție, candidații de pe platforma de recrutare online au efectuat un nou record de peste 1,1 milioane de aplicări în primele zece luni ale acestui an, intensificând căutările pentru un job nou.

Principalele temeri atunci când participă la un interviu sunt că vor avea emoții prea mari (26%), că așteptările angajatorului vor fi mult peste ce știu sau pot ei să ofere (21%), că nu o să reușească să-și prezinte experiența într-un mod convingător (20%) sau că nu au experiența necesară pentru jobul la care au aplicat (tot 20%). Potențialele întrebări tehnice din timpul interviului, la care nu ar ști să răspundă, sau refuzul recrutorului privind cerințele candidatului sunt alte motive care îi fac pe aplicanți să amâne etapa unui interviu pentru un job nou.

Candidații ar spune „nu” unui job imediat după interviu în cazul în care salariul prezentat la interviu este sub nivelul pieței sau al așteptărilor (41%), sunt întrebați dacă ar fi dispuși să lucreze din concediu/ în zilele libere legal (30%), își dau seama din timpul interviului că nu s-ar potrivi acolo (27%), sunt întrebați despre planurile de a avea copii (9%) sau procesul de recrutare durează prea mult, cu prea multe persoane de decizie implicate (25%).

În acest context, sursa citată introduce în platformă interviurile LIVE, prin care candidații pot intra în discuții 1-la-1 cu recrutorii, fără a mai trece prin etapa de aplicare și screening. Acest format de interviu este similar conceptului de „speed dating”, întrucât candidații au la dispoziție 8 minute pentru a se prezenta și a afla mai multe despre jobul respectiv. Ulterior acestui interviu rapid, atât candidații, cât și recrutorii pot vota „da” în cazul în care există potrivire și sunt interesați să avanseze în procesul de recrutare.

„În secolul vitezei și mai ales în acest context de pe piața muncii, în care tot mai mulți candidați își caută un job nou și vor să facă rapid o schimbare în carieră, la bestjobs am introdus interviurile LIVE, care facilitează un «matching» rapid între candidat și recrutor, ducând la un proces de angajare simplificat și eficient. Chiar dacă participarea la interviul LIVE nu necesită aplicare, recomandăm candidaților să aibă CV-ul deja completat sau actualizat în platformă, astfel încât informațiile lor să ajungă cât mai rapid la recrutor ulterior discuției live. Astfel, ne propunem să adaptăm recrutările la nevoile actuale ale jucătorilor de pe piața muncii, într-un proces care elimină emoțiile clasice ale unui interviu și care accelerează angajările pentru companiile cu multe poziții deschise”, spune Ana Vișian, Marketing Manager.

Fie că își caută un singur coleg sau mai ales dacă au deschise numeroase poziții, recrutorii își pot face cont de angajator pe platformă, unde e util să completeze cât mai multe detalii despre companie și despre jobul sau joburile disponibile, iar în urma discuțiilor live primesc gratuit CV-urile candidaților preferați pentru a continua procesul de recrutare.
Sondajul a fost efectuat în perioada octombrie-noiembrie, pe un eșantion de 1.200 utilizatori de internet din România.RetuRO aduce în vedere tuturor românilor detalii importante despre procesul de returnare a ambalajelor parte din Sistemul de Garanție-Returnare referitoare la importanța siglei Ambalaj cu garanție, forma ambalajelor în momentul returnării sau la ambalajele care vor fi acceptate la punctele de returnare.

Ce ambalaje fac parte din SGR?

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) se lansează oficial în România pe 30 noiembrie 2023 și reprezintă un circuit pe care ambalajele din sticlă, plastic sau metal cu volume cuprinse între 0,1 litri și 3 litri inclusiv, urmează să îl parcurgă.

Printr-o analogie foarte simplă, Sistemul de Garanție – Returnare este similar cu utilizarea cărucioarelor de cumpărături în supermarketuri – clientul împrumută căruciorul în baza unei garanții de 50 de bani și, ulterior, după finalizarea cumpărăturilor, pentru a recupera garanția, trebuie să returneze căruciorul.

Explicat pe larg, Sistemul de Garanție-Returnare reprezintă un program prin care românii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase etc) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l, inclusiv. Pentru a fi identificate ușor, produsele care vor face parte din sistem vor fi marcate cu un logo specific – Ambalaj cu garanție. Mai multe detalii pot fi consultate și în videoclipul informativ, disponibil pe canalul de YouTube RetuRO.

Astfel, în momentul în care românii vor cumpăra produse în astfel de ambalaje, vor plăti o garanție în valoare de 50 bani iar după golirea ambalajului, clientul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți, practic, în orice magazin din România, iar în schimbul ambalajului gol, clientul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, chiar dacă respectivul produs nu a fost cumpărat din acea locație.

Aceste produse, parte din SGR, vor ajunge treptat pe rafturile magazinelor, într-o perioadă de câteva luni după lansarea Sistemului de pe 30 noiembrie, în funcție de stocurile de produse în ambalaje non-SGR existente în piață. Așadar, RetuRO recomandă tututor românilor să nu își facă provizii de ambalaje înainte de lansarea SGR. Acestea nu vor fi acceptate în punctele de returnare, nefiind marcare cu logo-ul ce atestă că sunt purtătoare de garanție. Ambalajele non-SGR vor putea fi returnate, în continuare, prin metoda de colectare selectivă clasică, utilizată și până acum pentru recuperarea ambalajelor de toate tipurile, în punctele de colectare tradiționale.

Unde și cum returnăm ambalajele?

Pentru a fi returnate, RetuRO recomandă ca ambalajele să fie intacte, nedegradate și nedeformate, adică să nu fie sparte, turtite sau presate, pentru ca ele să poată fi scanate după formă și dimensiuni de automatele de colectare sau de echipamentele de numărare și sortare. De asemenea, recipientele trebuie sa fie golite, nu curate în sensul de a fi spălate. Orice cantitate de lichid care rămâne în aceste recipiente le afectează greutatea și există posibilitatea ca ele să fie refuzate de echipamentele automate, atunci când sunt scanate și cântărite. Desigur, există o marjă de greutate, dar este recomandat ca ambalajele de băuturi să fie golite complet, pentru a fi siguri de recuperarea garanției. Eticheta trebuie să fie vizibilă și intactă pentru că aceasta va avea imprimate simbolul SGR și codul de bare specific. În lipsa acestor elemente de identificare, ambalajele nu beneficiază de garanție și nu pot fi preluate prin Sistemul Garanție-Returnare.

Ambalajele pot fi returnate la orice punct de colectare pus la dispoziție de comercianți, unde clienții vor primi înapoi garanția, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, chiar dacă respectivul produs nu a fost cumpărat din acea locație.

În magazinele unde se preiau recipientele manual, clientul va primi garanția înapoi în numerar. În supermarketuri, unde se folosesc, de cele mai multe ori, echipamente automate pentru colectarea recipientelor, clientul va returna ambalajul la aparat (RVM) și va primi un voucher, care poate fi utilizat în magazin, la efectuarea cumpărăturilor sau se poate schimba la casă (sau la un punct special amenajat) pentru obținerea de numerar, în cazul în care consumatorul nu dorește să utilizeze voucherul de garanție doar în acel magazin.

Produsele în ambalaje non-SGR, care se află, deja, în stocul producătorilor sau al comercianților, mai pot fi comercializate până la data de 30 iunie 2024. Începând cu data de 1 iulie 2024, nu se vor mai putea introduce pe piață produse care intră sub incidența SGR, fără să fie inscripționate cu logoul și codul de bare specific. Așadar, în perioada de început a SGR în România, vom avea un volum mai mic de ambalaje SGR pe piață acesta depinzând de epuizarea stocurilor existente.

Hora Reciclării. Trei pași pentru o țară mai curată

RetuRO a lansat campania “Hora Reciclării”, cu scopul de a încuraja toți românii să învețe trei pași simpli către o Românie mai curată și mai verde:
1. Căutăm în magazine etichete cu simbolul „Ambalaj cu garanție” și plătim garanția de 50 de bani.
2. Returnăm ambalajele în stare intactă la un punct de returnare.
3. Recuperăm garanția de 50 de bani pentru fiecare ambalaj

Campania națională își propune să anunțe intrarea în vigoare a Sistemului Garanție-Returnare, să invite românii să adopte noile măsuri de reciclare și să educe publicul cu privire la rolul și importanța lor în asigurarea unui mediu mai curat și mai verde.

Campania va fi urmată de lansarea efectivă a Sistemului Garanție-Returnare în 30 noiembrie 2023, care se va concentra pe formarea obiceiului de returnare și colectare a ambalajelor în rândul consumatorilor. Astfel, compania RetuRO va continua să se implice pentru a asigura succesul sistemului și contribuția sa la un mediu mai curat și mai sănătos.În perioada 9 - 12 noiembrie, Romexpo îi invită pe cei interesați la Târgul de Turism al României - ediția de toamnă. Sunt așteptați în pavilionul B2 al Centrului Expozițional cu super oferte la destinații din întreaga lume și cele mai bune sfaturi de călătorie de la consultanții în turism.

Timp de 4 zile, la TTRII2023, peste 107 companii expozante prezintă cele mai frumoase și accesibile vacanțe și sejururi, precum și pachete turistice reduse chiar și la jumătate de preț. Evenimentul înregistrează un grad de internaționalizare de 43%, fiind prezente firme din Austria, Bosnia, Bulgaria, Egipt, Emiratele Arabe, Franța, Grecia, România, Serbia, Turcia și Ungaria.

Participă agenții de turism, tour-operatori, instituții care promovează zonele turistice din România și organizatori de circuite locale și internaționale.

„TTR2023 este dedicat atât familiilor care caută vacanțe all inclusive sau de proximitate, cât și iubitorilor de călătorii care se aventurează în destinații exotice mai îndepărtate. În cadrul târgului, vizitatorii găsesc oferte last minute, dar și early booking cu facilități suplimentare”, se precizează într-un comunicat de presă remis la redacție.

Companiile au pregătit reduceri substanțiale la pachetele achiziționate pe perioada târgului. Astfel, pasionații de călătorie își pot rezerva vacanța de iarnă la ski în România, Bulgaria, Austria, Elveția sau Italia cu un discount de până la 30%.

Cei care doresc să petreacă Ziua Îndrăgostiților și Mărțișorul 2024 în orașe precum: Roma, Paris, Veneția, Barcelona, Milano, Londra sau Amsterdam, pot cumpăra un city break cu o reducere de până la 40%.

Agențiile au oferte speciale și pentru vizitatorii care vor să petreacă Crăciunul în România și caută pachete festive, cu masă tradițională și activități turistice incluse. Dar și pentru cei care visează să ajungă acasă la Moș Crăciun și să se bucure de magia sărbătorilor în Laponia.

Mai mult decât atât, cei care vor să-și rezerve din timp concediul de vară pentru anul viitor, o pot face la Târgul de Turism al României cu un discount de până la 50%, pe litoralul din România, Bulgaria, Croația, Turcia, Grecia, Egipt, Spania și chiar Italia.

Reduceri de până la 30% sunt și pentru cele mai căutate destinații exotice: Thailanda, Bali, Zanzibar, Maldive, Mauritius, Kenya, Dubai, Miami, Cancun, și Bahamas.

Târgul de Turism al României este un real punct de atracție pentru cei care caută cele mai bune ponturi de călătorie și vor să scape de stresul organizarii unei vacanțe.

De asemenea, TTRII2023 are și o latură dedicată publicului specialist. În cadrul târgului, Facultatea de Business și Turism de la Academia de Studii Economice din București, organizează conferința Turismul Familial, vineri, 10 noiembrie, în Sala Madgearu din pavilionul B3, începând cu ora 12:00.

PROGRAM DE VIZITARE
09 – 11 noiembrie, în interval orar 10:00 – 18:00
12 noiembrie, în interval orar 10:00 – 16:00
Bilet intrare: 15 lei

Detalii suplimentare pe www.targuldeturism.ro

În perioada 25 - 29 octombrie, Romexpo, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României, a organizat IndAgra & IndAgra Food 2023 - o platformă dinamică de referință care a servit ca un adevărat hub de afaceri. La (r)evoluția digitală din agricultură și industria alimentară au luat parte peste 36.000 de vizitatori specialiști și public larg.

În cadrul celui mai important eveniment de networking agricol și alimentar din România, 550 de companii și-au prezentat tehnologiile de ultimă generație și proiectele inovatoare, pe o suprafața expozițională de peste 30.000 mp.

Conceptul IndAgra & IndAgra Food 2023 a înregistrat un grad de internaționalizare de 38%, fiind prezente firme din 23 de țări: Belgia, Bulgaria, Cehia, China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Grecia, Italia, Liban, Marea Britanie, Moldova, Muntenegru, Olanda, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania, SUA, Turcia, Ucraina și Ungaria.

Vedetele ediției de anul acesta au fost dronele utilizate pentru identificarea zonelor de stres ale culturilor, topografiere, operațiuni fitosanitare sau chiar pentru semănat, tehnologiile smart de autoghidare care permit femierilor să sa aplice inputuri agricole doar în zonele vizate, roboții care fac curățenie în ferme, sistemele agrivoltaice, soluțiile inteligente pentru irigare prin picurare, precum și echipamentele și tehnologiile care accelerează transformarea digitală a industriei alimentare.

Publicul specialist IndAgra & IndAgra Food 2023 a fost reprezentat de antreprenori, fermieri, ingineri agricoli, producători și importatori din domeniul agricol, studenți la facultăți cu profil agricol și agroalimentar, reprezentanți ai instituțiilor publice, producători, distribuitori și importatori de echipamente și tehnologii pentru industria cărnii, dar și reprezentanți ai domeniului panificației, industrializării legumelor și fructelor, prelucrării peștelui și laptelui.

Punctele de atracție pentru publicul larg au fost frumoasele exemplare de animale și zona bucatelor tradiționale românești.

Pe lângă partea expozițională, conceptul IndAgra & IndAgra Food 2023 a oferit participanților și un program de activități conexe: US TRADE TALKS FORUM, organizat de Camera de Comerț și Industrie a României și Ambasada SUA în România, Conferința „Orizonturi ale Planului Strategic 2023-2027", organizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale etc.

Conferința „Cooperative agricole în pragul unui nou exercițiu financiar” - organizată de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Conferințele tematice de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Simpozionul Tehnico - Știintific organizat de Asociația Generală a Frigotehniștilor din România.

„Pasiunea pentru excelență, spiritul antreprenorial și dorința de a face diferența în domeniul agricol și alimentar, ne-au adus împreună și la ediția din 2023. Le suntem recunoscători tuturor celor care au fost implicați în oganizarea conceptului IndAgra & IndAgra Food și le mulțumim că prin încredere reciprocă și dedicare, an de an, la ROMEXPO, dezvoltăm o comunitate activă de inovatori. Ne propunem ca și ediția de anul viitor să fie un real motor al progresului în domeniul agriculturii, viticulturii, horticulturii, zootehniei și al industriei alimentare, prin urmare, invităm companiile interesate să ni se alăture și în 2024 cu proiecte care pot schimba viitorul agriculturii și sectorului alimentar”, a conchis Oana Netbai, PR Romexpo.52% dintre participanții la un sondaj realizat de iVOX, la comanda Provident, recunosc că se abat de la lista de cumpărături necesare, mai ales în perioada reducerilor, atrași de prețurile mai bune.

În plus, 7 din 10 români simt că au cheltuit bani pe produse de care nu aveau nevoie și aproape 4 din 10 respondenți au apelat cel puțin o dată la un credit pentru a cumpăra produse la preț redus, chiar dacă nu aveau neapărat nevoie de ele.

Unii dintre ei au simțit că îndatorarea nu a fost o decizie inspirată, mai ales atunci când au făcut împrumuturi pentru achiziția unor produse electronice/IT (25%) sau pentru acoperirea unor cheltuieli legate de îmbunătățiri în locuințe care nu erau neapărat necesare (23,9%).

Anul trecut, IFN-ul mai sus amintit a realizat Testul Chibzuinței, un instrument menit să ajute consumatorii să facă mai ușor diferența între nevoi și dorințe, prin care au fost trecute deja peste 8.000 de decizii de cumpărare.

„Gestionarea eficientă a resurselor financiare este esențială. O abordare sănătoasă presupune, în primul rând, prioritizarea nevoilor în fața dorințelor, mai ales acum, când ne pregătim cu toții pentru sezonul reducerilor. Testul este, pentru noi, o continuare naturală a angajamentului pe care ni l-am asumat de a promova decizii chibzuite, nu doar când alegem să împrumutăm bani, ci și când îi cheltuim. El trebuie privit în primul rând ca un exercițiu de responsabilizare financiară, pentru că, până la urmă, fiecare decide pentru sine dacă o achiziție este cu adevărat oportună”, a declarat Florin Bâlcan, Director General al IFN-ului mai sus amintit.

Deschiderea unui fond de economii, în topul oportunităților ratate

Conform aceluiași sondaj, 4 din 10 români spun că regretă că nu și-au creat un fond de economii, iar 19% dintre respondenți consideră că au investit prea puțin în educația lor. Topul oportunităților financiare ratate, așa cum este perceput de participanții la sondaj, este completat și de lipsa investițiilor într-un fond privat de pensii. Pe listă se mai află, în procent mai redus, achiziția unei mașini, investițiile prea mici în educația copiilor, păstrarea economiilor „la saltea”, decizia de a nu cumpăra asigurări, acceptarea unor locuri de muncă la negru sau investiții prea mari în renovarea și decorarea casei.

Banii dați cu împrumut pot strica relațiile

Nici ipostaza de creditor nu este întotdeauna confortabilă pentru români. Astfel, 46% dintre respondenți au recunoscut că au oferit bani cu împrumut apropiaților, o decizie pe care au regretat-o ulterior. Printre principalele motive invocate se numără și faptul că nu și-au mai recuperat niciodată banii sau i-au primit cu întârziere. De asemenea, pentru 27% dintre respondenți, datoriile au culminat cu deteriorarea relației cu persoanele care au împrumutat banii de la ei.

Sondajul a fost realizat online, pe un eșantion de 938 respondenți din mediul urban și rural cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, dintre care 55% bărbați.În preajma Halloween-ului, o platforma de recrutare online a chestionat angajații români care sunt principalele lor temeri cu privire la job, iar cei mai mulți dintre ei au menționat o posibilă restructurare a companiei ce ar putea duce la concedieri (36%), scăderea salariului (27%), creșterea volumului de muncă (23%) sau lipsa de fonduri pentru prime sau cadouri de Crăciun (21%).

Lista temerilor este completată de o posibilă criză economică ce ar afecta veniturile companiei pentru care lucrează (18%), de creșterea obiectivelor/țintelor impuse de conducere (13%) sau de numirea unor șefi mai duri (10%).

Cea mai înfricoșătoare sărbătoare a anului îi prinde pe angajații români cu coșmaruri la locul de muncă. Printre acestea se numără un salariu „fantomă” (35%), șefii „de coșmar” (15%), colegii „horror” (13%), programul de lucru „înfiorător” (12%), o activitate „de-și blesteamă zilele... de lucru” (9%) sau demisia colegului/colegei „de suferință” (4%).

„În ceea ce privește activitatea de zi cu zi, respondenții sondajului bestjobs spun că cel mai adesea le dau fiori pe șira spinării call-urile interminabile (28%), ședințele individuale cu șefii (25%), prezentările live în fața colegilor (11%) sau deadline-urile foarte strânse (7%). Alți 4% dintre angajații intervievați au spus că zilele în care trebuie să-și părăsească biroul de acasă și să lucreze de la sediul companiei le provoacă spaimă”, se precizează într-un comunicat de presă al Best Jobs.

Halloween-ul nu este o sărbătoare foarte populară în rândul companiilor românești. Doar 5% dintre angajatori organizează o petrecere cu această temă, deși peste 70% dintre angajați sunt de părere că, reunindu-se cu această ocazie relaxată, atmosfera în echipă s-ar îmbunătăți.

Provocați să aleagă în ce s-ar costuma dacă ar participa la o petrecere de Halloween la birou, respondenții sondajului bestjobs au ales ca personaje pe șefii lor (41%), o personalitate din istorie (13%), un personaj dintr-un film de groază (9%) sau chiar într-un inspector al unei autorități a statului (7%).

Sondajul bestjobs a fost realizat în luna octombrie, pe un eșantion de 743 de utilizatori de internet.Anul acesta, diferența de preț pentru închirieri între locuințele vechi și cele noi este cu 5-7% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2022, iar aprecierea proiectelor rezidențiale noi (față de cele vechi) a ajuns la 10-15% pentru cei care au achiziționat locuințe în ultimii doi ani.

Piața chiriilor înregistrează creșteri de la lună la lună și diferențe tot mai mari de preț între locuințele noi și vechi. Aceeași diferență este și între locuintele noi în proiecte de volum și cele din proiecte premium și high-end, la care facilitățile conexe și localizarea reprezintă principalele motive de creștere, conform unui studiu realizat de Eden Capital.

„O maturizare reală a pieței imobiliare implică un moment cum este cel în care ne aflăm acum, un moment în care asistăm la diferențe tot mai mari de preț între locuințele noi și cele vechi din punct de vedere al chiriilor. De exemplu, dacă în aceeași perioadă a anului trecut un apartament nou cu 2 camere în putea fi inchiriat la 450 de euro/lună, iar un apartament vechi în aceeași zonă cu 400 euro/lună (cu o diferență de 50 euro), anul acesta diferența între cele două apartamente este de cel puțin 80 euro. Cei care caută chirii la prețuri mai mici, sunt obligați să se orienteze către blocurile vechi sau către zone mai slab conectate”, a precizat Oana Ivan, Founder of Oana Ivan&Associates – Comprehensive Real Estate Solutions.

Ivan a adăugat că majorarea nivelului inflației și incertitudinile economice afectează pe toată lumea, însă, impactul mai mare a fost resimțit pe segmentul de prețuri mici și medii.

„Pe termen lung, această tendință va avea impact și în ce privește diferența de prețurilor de vânzare între segmentele vechi și noi, așadar apartamantele noi vor înregistra aprecieri mai mari ale valorii de piață, în paralel cu o creștere mai accelerată ale valorilor chiriilor. Numărul de unități în construcție este încă departe de a acoperi necesarul de locuințe noi”, a conchis aceasta.Pagina 1 din 18
HWP5Red animated arrow down

youtube

Parteneriate

Logo Smartfert

 

knsdrift

Afilieri

 LMP2019

smart pol